Bioblister ambalaj en üst düzeyde ürün görselliği sağladığı için, ürününüz ilk göz temasında avantaj sağlar. Ürünlerinizi kutu içinde gizleyip satış şansınızı azaltmayın! Satın alma kararı genelde ürünle görsel temas kurulduğu anda verilir. Estetik, görsel kalite ve kaliteli ürün buluştuğunda satın alma kararı gerçekleşir. Bioblister Ambalaj blister ve kartondan oluşan, ürünü koruyan, şeffaf ve net görsellik sağlayan pratik ve müşteri dostu bir uygulamadır. Bioblister ambalaj ile ürününüze kendini gösterme şansı verin!

Rafları gezen, alışveriş yapan tüketicilerin tüm ürünleri tek tek incelemeye vakti yoktur. Bu nedenle alıcı genellikle tipik bir davranış sergiler. Ambalajın fiziksel ve görsel yapısı, üzerindeki bilgiler olmak üzere 2-3 sn içinde incelenmeye değer bulunması, 3-10 sn içinde satın alma kararının verilmesiyle bir ürün, rafta bulunan diğer benzer ürünlerden farkını ve başarısını ortaya koyar. Ambalaj tasarım firmalarının işi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Raflarda bulunan ve aynı gruba giren onlarca üründen farklı bir tasarım, düşünce ve mesajla ortaya çıkıp tüketici tarafından ürünün satın alınmasını sağlamak için farklı bir şey bulmak zorundalar.

Rekabetçi piyasada ambalajın önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle satış noktasında ambalajının satın alma kararını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Ambalaj, firmaların ürünü rakiplerinden farklılaştırmasında çok etkili bir rol üstlenmektedir. Özellikle tüketicilerin plansız alışverişlerinde ambalaj tüketicilerin ürün tercihlerinde çok önemlidir.

Tüketiciler ürünü sadece fonksiyonel kullanımı için değil aynı zamanda sembolik anlamı için de satın almaktadır. Bu özelliklerin yanında ambalaj hem firmanın ismini hem de markasını tüketicilere taşımaktadır. Dolayısıyla yöneticiler artık ambalajın bu önemini kavrayıp, ürünün ambalajında bir farklılık yaratmaya ve bir kimlik yaratmaya çalışmalıdır.

Ambalajlama faaliyeti ürüne uygun kapların veya malzemelerin tasarlanması ve üretilmesi proseslerini kapsar. Etkin bir ambalajı geliştirmek birçok karar alınmasını gerektirir. Birinci olarak ambalaj ürüne ne gibi bir hizmette bulunacak sorusu cevaplanmalıdır. Daha sonra da ambalajın rengi, şekli, malzemesi ve üzerinde bulunacak yazıların ve logoların ne olması gerektiği kararı verilmelidir. Bu farklı ambalaj değişkenleri ürüne uygun şekilde tasarlanmalıdır.

'Görsel etkisi güçlü bir ambalaj, tüketici belleğinde olumlu imaj yaratır.'

 
Ambalajda renk seçimi ürünün, potansiyel alıcının düşüncelerini etkilemesi ve onu satın almaya yönlendirmesi açısından ciddi bir konudur. Renkler her tasarımda önemli bir etkendir. Değişken olmakla birlikte her rengin psikolojik etkisi farklıdır.

Ambalaj rengi ürün yapısıyla bağdaşmalıdır. Ayrıca yaratacağı psikolojik etki de düşünülmelidir. Yüzeylerdeki tek renk veya bir rengin tonlarının egemenliği görsel etkiyi güçlendirir.

Ambalajdaki yazı ve biçimler zemin rengiyle karışmamalıdır. Bulunması zorunlu yazılar, önem sırasına göre ve ağırlıklı olarak görülebilecek yüzeylerde kullanılmalıdır.

Ambalaj tasarımını yaparken, sadece matbaaya ilişkin sorunların çözülmesi yetmez, ürünü saklayacak ambalaj malzemesinin özelliklerini, olumlu - olumsuz yönlerini, paketleme biçimlerini ve malzemeden en az fire vererek yararlanmayı bilmek gerekir.

'Başarıya giden yol, istediğimiz sonuçları bilmek, harekete geçmek ve başarılı oluncaya dek özveriyle çalışmaktır.'

X

BİOBLİSTER İLETİŞİM

Telefon : +90(216) 441 72 23

Fax :       +90(216) 441 72 24

Mail :       [email protected]

Adres : Zümrütevler Mah. İnanç Sok. No:55/A Aras İş Mrkz. Giriş Kat Maltepe 34852 İstanbul / TURKİYE